Olak95

Afmetingen*: H: 4,5 x B: 20,5 x D: 2,05

Verfkleur: zilvergeel

Beschrijving: bannier met gotische tekst dat bestaat uit drie fragmenten

Tekst: ‘Semiprebendarius in Oldenselen’ en ‘Mante’**

Interpretatie: schenkingsglas van een semiprebendaris uit Oldenzaal. Het grootste fragment bevat een verwijzing naar de ontvanger van een halve prebende. Het tweede fragment (Olak 111) bevat een deel van de naam, zijnde ‘Mante…’, waarschijnlijk een verwijzing naar Johannes Manthen, een semiprebendarius die in het ‘Memorieboek’ of ‘Calendarium-necrologium van het St. Plechelmuskapittel Oldenzaal’ (Bartelink, 2009) wordt genoemd bij het register van goederen van het Oldenzaals Kapittel uit het jaar 1570: “Het huis van de eerwaarde heer Johannes Manthen die bezitter is van een halve prebende 4 mud.” ‘Eerwaarde heer’ betreft over het algemeen een titel die door een diaken werd gebruikt.

Achtergrondinformatie: Een semiprebendaris is de ontvanger van een halve prebende, het loon van een geestelijke. Om voor een halve prebende in aanmerking te komen, moest een kanunnik subdiaken zijn en zelf in het gebied van de prebende wonen (Bartelink, 2009).

Aantal: 3 (Olak95, 111, 112)

Typecode: 45

**Bij afmetingen worden alleen de complete afmetingen genoteerd in centimeters. De dikte betreft de gemiddelde dikte in millimeters.
**Met dank aan archivaris Redmer Alma voor de vertaling

Olak 95: tekening
Olak 95: bewerkte tekening. Zoals op de bewerkte tekening duidelijk zichtbaar is, ontbreken enkele letters. De ‘n’ in semiprebe(n)darius is niet zichtbaar, deze is verborgen door de vouw van de banier. Door het ontbreken van een groot deel van het glas missen daarnaast de letter ‘ens’ van Old(ens)elen. Echter is het erg aannemelijk dat het hier een verwijzing naar de vindplaats van het glas betreft: Oldenzaal.