De gebrandschilderde afbeeldingen die werden gevonden in Oldenzaal geven een wonderlijk inkijkje in het wereldbeeld van de 15de- – 17de-eeuwse Oldenzaler. Het zijn tafereeltjes waarvan de achterliggende symboliek beetje bij beetje wordt achterhaald. Er is nog veel onderzoek nodig, waarbij een kunsthistorische insteek zeer interessant kan zijn. Om dit onderzoek te bevorderen worden alle fragmenten glas beetje-bij-beetje gefotografeerd, beschreven en op internet beschikbaar gesteld. In de volgende categorie├źn: