• F. Adolfs et al, Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen, Groningen 1988
 • C.J. Berserik en J.M.A. Caen, Silver-stained roundels and unipartite panels before the French revolution, Flanders, Vol. I: The province of Antwerp, Turnhout 2007
 • A. van der Boom, De kunst der glazeniers in Europa 1100-1600, Amsterdam 1960
 • J.E. van den Bosch, Archeologische begeleiding en archeologische opgraving plangebied Quartier Damianus, Roermond, gemeente Roermond. Een nadere uitwerking van de glasvondst van Roermond, Heinenoord 2017
 • J.M.A. Caen, et al, Roermond glazeniersstad, Roermond 2019
 • D. Caluwé, ‘Manden, ezels en schepen: de verspreiding van middeleeuws en vroegmodern glas in de context van productie, handel en gebruik in het hertogdom Brabant en omgeving’, Jaarboek abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii 13 (2013), pp. 97 – 104
 • D. Diderot en J. Le Rond d’Alembert, Encyclopédie, Recueil de planches sur les sciences les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication; Art du verr fabrication des glaces, Paris 1751-1772
 • J. van Doesburg en J. Stöver, ‘Tmeeste ende tgrootste van alle cloisteren, wel begraven mit wyden graften; Waardestellend archeologisch onderzoek naar het cisterciënserklooster Klaarkamp (gem. Dantumadeel) in september 2010’, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 210 (2012)
 • E.J. Feenstra, ‘Het ontstaan van Harderwijk’, Westerheem 4 (1984), pp. 150 – 166
 • H.A.C. Fermin en M. Groothedde, ‘Een kuil met gebrandschilderd glas en andere vondsten uit het achtererf van Houtmarkt 67’, Zutphense Archeologische Publicaties 10 (2007)
 • M. Groothedde, ‘Het archeologisch onderzoek in de Dieserstraat (1999 – 2000); Over bouwen en wonen van rijke burgers, vrome kerkmeesters en arme lieden’, Zutphense Archeologische Publicaties 8 (2003), deel 1
 • R. Hildebrand en R. Roedema, `Glasvondsten uit de Marktstraat`, in: P. Bitter e.a., Uit de Alkmaarse bodem, archeologische vondsten 1986-1992, Alkmaar 1992, pp. 42 – 45
 • J. Hinke, Y. Hoitink en E. Ulrich, Dat Coevent toe Oldenzal. De geschiedenis en de opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal, Hengelo 2004
 • M. Hulst, ‘ Gebroken licht; Een vondst van zestiende-eeuws vensterglas en gebrandschilderd glas in Egmond-Binnen’, Vormen uit Vuur 231 (2016)
 • M. de Jongh, ‘De Zutphense glasvondst & gebrandschilderd glas in Nederland van vóór 1600’, Zutphense Archeologische Publicaties 8 (2003)
 • V. Kaufmann, Archäologische Funde einer spätmittelalterlichen Glaserwerkstatt in Bad Windsheim. Handewerk, Handel und Geschichte, Bad Windsheim 2010
 • J. Melis, ‘Venster naar het verleden; Onderzoek naar een depositie van glas uit de vijftiende tot de zeventiende eeuw in Oldenzaal’, Vormen uit Vuur 240 (2019), pp. 24 – 31
 • J. Melis, ‘De glasdepositie, Een glazenier in de schaduw van de kerk‘, in  J. Krijnen en M. van Velzen – Barendsen, De Nieuwstadskerk in Zutphen, 750 jaar bouwgeschiedenis, restauratie, inrichting, Dieren: 2020, p. 137 – 145
 • C. Pamela Graves, ‘Mammon, Dagon, hergebruiken en opgraven: de behandeling en verspreiding van monastiek vensterglas tijdens de Reformatie op de Britse eilanden’, Jaarboek abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii 13 (2013), pp. 39 – 46
 • M. Philippe, ‘De verspreiding van de Vlaamse glasproductie in de Bourgondische periode’, Jaarboek abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii 13 (2013), pp. 105 – 111
 • P.C. Ritsema van Eck, Gebrandschilderde ruitjes uit de Nederlanden, 1480 – 1560, Amsterdam 1999
 • Z. van Ruyven-Zeman, Stained Glass in the Netherlands before 1795, Part I: the North, Amsterdam 2011
 • Z. van Ruyven-Zeman, Stained Glass in the Netherlands before 1795, Part II: the South, Amsterdam 2011
 • S. Strobl, Glastechnik des Mittelalters, Bühl 1990
 • Theophili, De diversis artibus: seu diversarum artium schedula. Vertaald door R. Hendrie. Londen 1847
 • D.J. de Vries, Bouwen in de late middeleeuwen – stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht, Utrecht 1994
 • H. Wouters, ‘De studie van archeologisch vlakglas’, Jaarboek abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii 13 (2013), pp. 23 – 30