• Adolfs, F. et al, 1988. Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen, Groningen: Ebel Noorman b.v.
 • Berserik C. J. en J.M.A. Caen, 2007. Silver-stained roundels and unipartite panels before the French revolution, Flanders, Vol. I: The province of Antwerp, Turnhout: Brepols.
 • Boer, P.C. de en D.A. Gerrets, 2007. Middelburg Mortiere, Vindplaats 1, 2, 9, 18 en 19, een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven. ADC Rapport 765. ADC ArcheoProjecten, Amersfoort.
 • Boom, A. van der, 1960. De kunst der glazeniers in Europa 1100-1600, Amsterdam: Boom uitgevers.
 • Bosch, J.E. van den, 2017. Archeologische begeleiding en archeologische opgraving plangebied Quartier Damianus, Roermond, gemeente Roermond. Een nadere uitwerking van de glasvondst van Roermond. Heinenoord: SOB Research.
 • Caen, J.M.A. et al, 2019. Roermond glazeniersstad, Roermond
 • Caluwé, D., 2013. Manden, ezels en schepen: de verspreiding van middeleeuws en vroegmodern glas in de context van productie, handel en gebruik in het hertogdom Brabant en omgeving, Jaarboek abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii 13 (2013), pp. 97 – 104
 • Diderot, D. en J. Le Rond d’Alembert, 1751 – 1772. Encyclopédie, Recueil de planches sur les sciences les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication; Art du verr fabrication des glaces, Paris
 • Doesburg, J. van en J. Stöver,2012. Tmeeste ende tgrootste van alle cloisteren, wel begraven mit wyden graften; Waardestellend archeologisch onderzoek naar het cisterciënserklooster Klaarkamp (gem. Dantumadeel) in september 2010. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 210
 • Feenstra, E.J., 1984. Het ontstaan van Harderwijk. Westerheem 4, 150 – 166
 • Fermin, H.A.C. en M. Groothedde, 2007. Een kuil met gebrandschilderd glas en andere vondsten uit het achtererf van Houtmarkt 67. Zutphense Archeologische Publicaties 10
 • Gawronski, J. H. G. en P. Kranendonk, 2018. Spul, Amsterdam: Van Zoetendaal.
 • Groothedde, M., 2003. Het archeologisch onderzoek in de Dieserstraat (1999 – 2000); Over bouwen en wonen van rijke burgers, vrome kerkmeesters en arme lieden. Zutphense Archeologische Publicaties 8, deel 1
 • Hildebrand, R. en R. Roedema, 1992. Glasvondsten uit de Marktstraat, in P. Bitter e.a., Uit de Alkmaarse bodem, archeologische vondsten 1986-1992, Alkmaar 42 – 45
 • Hinke, J., Y. Hoitink en E. Ulrich, 2004. Dat Coevent toe Oldenzal. De geschiedenis en de opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal. Hengelo: Broekhuis.
 • Hulst, M., 2016. Gebroken licht; Een vondst van zestiende-eeuws vensterglas en gebrandschilderd glas in Egmond-Binnen. Vormen uit Vuur 231
 • Janse, H., 1987. Glas-in-lood. Restauratievademecum 01
 • Jaspers, N.L., et al., 2009. Molens te Middelburg Mortiere, een archeologische opgraving. Amersfoort: ADC ArcheoProjecten
 • Jongh, M. de, 2003. De Zutphense glasvondst & gebrandschilderd glas in Nederland van vóór 1600’, Zutphense Archeologische Publicaties 8
 • Kaufmann, V., 2010. Archäologische Funde einer spätmittelalterlichen Glaserwerkstatt in Bad Windsheim. Handwerk, Handel und Geschichte. Bad Windsheim: Delp Druck
 • Melis, J., 2019. Venster naar het verleden; Onderzoek naar een depositie van glas uit de vijftiende tot de zeventiende eeuw in Oldenzaal. Vormen uit Vuur 240, 24 – 31
 • Melis, J., 2020. De glasdepositie, Een glazenier in de schaduw van de kerk, in  J. Krijnen en M. van Velzen – Barendsen, De Nieuwstadskerk in Zutphen, 750 jaar bouwgeschiedenis, restauratie, inrichting, Dieren: Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau, 137 – 145.
 • Melis, J., 2020k. Glazeniers gezocht! Het herkennen van een glazenier binnen een archeologische context. Archeologie in Nederland jaargang 4 – 2: 44 – 47.
 • Melis, J., 2020l. Emmers vol vensterglas; het verhaal van de maker. Een multidisciplinair onderzoek naar het ambacht van de glazenier. Jaarboek Historisch Gebruiksglas 2019: 50 – 65.
 • Pamela Graves, C., 2013. Mammon, Dagon, hergebruiken en opgraven: de behandeling en verspreiding van monastiek vensterglas tijdens de Reformatie op de Britse eilanden. Jaarboek abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii, 13 39 – 46
 • Philippe, M., 2013. De verspreiding van de Vlaamse glasproductie in de Bourgondische periode. Jaarboek abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii 13, 105 – 111
 • Ritsema van Eck, P.C., 1999. Gebrandschilderde ruitjes uit de Nederlanden, 1480 – 1560, Amsterdam: Waanders Uitgevers.
 • Ruyven-Zeman, Z. van, 2011. Stained Glass in the Netherlands before 1795, Part I: the North. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Ruyven-Zeman, Z. van, 2011. Stained Glass in the Netherlands before 1795, Part II: the South. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Strobl, S., 1990. Glastechnik des Mittelalters, Stuttgart: Gentner Verlag
 • Theophili, 2013. De diversis artibus: seu diversarum artium schedula. Vertaald door J.G. Hawthorne en C. Stanley Smith. New York: Dover Publications.
 • Tolboom, M.A. Glas, in T. Hoogendijk, Wonen, werken en winkelen in de Catharinasteeg (12e-20e eeuw), Archeologische opgraving in het plangebied Leiden – Aalmarkt. ‘s-Hertogenbosch: BAAC, 219 – 240
 • Vries, D.J. de, 1994. Bouwen in de late middeleeuwen – stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht. Utrecht: Matrijs.
 • Wouters, H., 2013. De studie van archeologisch vlakglas. Jaarboek abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii 13, 23 – 30