• Adolfs, F. et al, 1988. Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen, Groningen: Ebel Noorman b.v.
 • Berserik C. J. en J.M.A. Caen, 2007. Silver-stained roundels and unipartite panels before the French revolution, Flanders, Vol. I: The province of Antwerp, Turnhout: Brepols.
 • Bitter, P., 2023. Vensterglas , in. P. Bitter, Zeven eeuwen wonen, werken en winkelen in de Langestraat van Alkmaar, Alkmaar 943 – 955
 • Boer, P.C. de en D.A. Gerrets, 2007. Middelburg Mortiere, Vindplaats 1, 2, 9, 18 en 19, een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven. ADC Rapport 765. ADC ArcheoProjecten, Amersfoort.
 • Boersma, J.W., 1988. Een voorlopig overzicht van het archeologisch onderzoek van de wierde Heveskeskloost (Gr.), in M. Bierma, A.T. Clason en E. Kramer, Terpen en wierden in het Fries – Groningse kustgebied, Groningen 61-87
 • Boom, A. van der, 1960. De kunst der glazeniers in Europa 1100-1600, Amsterdam: Boom uitgevers.
 • Bosch, J.E. van den, 2017. Archeologische begeleiding en archeologische opgraving plangebied Quartier Damianus, Roermond, gemeente Roermond. Een nadere uitwerking van de glasvondst van Roermond. Heinenoord: SOB Research.
 • Brown, S. The mediaval glazier at word, in E. Carson Pastan en B. Kurmann-Schwarz, Investigations in medieval stained glass. Materials, methods and expressions, Leiden9 – 22.
 • Caen, J.M.A. et al, 2019. Roermond glazeniersstad, Roermond
 • Caluwé, D., 2013. Manden, ezels en schepen: de verspreiding van middeleeuws en vroegmodern glas in de context van productie, handel en gebruik in het hertogdom Brabant en omgeving, Jaarboek abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii 13 (2013), pp. 97 – 104
 • Diderot, D. en J. Le Rond d’Alembert, 1751 – 1772. Encyclopédie, Recueil de planches sur les sciences les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication; Art du verr fabrication des glaces, Paris
 • Doesburg, J. van en J. Stöver,2012. Tmeeste ende tgrootste van alle cloisteren, wel begraven mit wyden graften; Waardestellend archeologisch onderzoek naar het cisterciënserklooster Klaarkamp (gem. Dantumadeel) in september 2010. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 210
 • Ennik, J.E., 1974. Asser Glazenmakers. Nieuwe Drentse Volksalmanak 91, 251 – 257
 • Feenstra, E.J., 1984. Het ontstaan van Harderwijk. Westerheem 4, 150 – 166
 • Fermin, H.A.C. en M. Groothedde, 2007. Een kuil met gebrandschilderd glas en andere vondsten uit het achtererf van Houtmarkt 67. Zutphense Archeologische Publicaties 10
 • Gawronski, J. H. G. en P. Kranendonk, 2018. Spul, Amsterdam: Van Zoetendaal.
 • Gieles, F., 1968. Een laat-middeleeuwse glaswerkplaats te Bergen op Zoom. De Waterschans 2, 33-37
 • Gieles, F., 1968. Een glaswerkplaats aan het Bleekveldje (2). De Waterschans 3, 64-68
 • Groothedde, M., 2003. Het archeologisch onderzoek in de Dieserstraat (1999 – 2000); Over bouwen en wonen van rijke burgers, vrome kerkmeesters en arme lieden. Zutphense Archeologische Publicaties 8, deel 1
 • Hildebrand, R. en R. Roedema, 1992. Glasvondsten uit de Marktstraat, in P. Bitter e.a., Uit de Alkmaarse bodem, archeologische vondsten 1986-1992, Alkmaar 42 – 45
 • Hinke, J., Y. Hoitink en E. Ulrich, 2004. Dat Coevent toe Oldenzal. De geschiedenis en de opgraving van het Agnesklooster te Oldenzaal. Hengelo: Broekhuis.
 • Hulst, M., 2016. Gebroken licht; Een vondst van zestiende-eeuws vensterglas en gebrandschilderd glas in Egmond-Binnen. Vormen uit Vuur 231
 • Hulst, M., 2022. Het afval van een 15de-eeuwse glazenier voor het zetten van de kloosterramen van het Agnietenklooster, in S. Gerritsen en W. Stellingwerk, Graven aan de Groeneplaats. Archeologisch onderzoek op en rond het rijksmonument in het centrum van Den Burg, gemeente Texel, Hoorn: Archeologie West-Friesland, 213 – 227 en Bijlage 10
 • Janse, H., 1987. Glas-in-lood. Restauratievademecum 01
 • Jaspers, N.L., et al., 2009. Molens te Middelburg Mortiere, een archeologische opgraving. Amersfoort: ADC ArcheoProjecten
 • Jongh, M. de, 2003. De Zutphense glasvondst & gebrandschilderd glas in Nederland van vóór 1600’, Zutphense Archeologische Publicaties 8
 • Kaufmann, V., 2010. Archäologische Funde einer spätmittelalterlichen Glaserwerkstatt in Bad Windsheim. Handwerk, Handel und Geschichte. Bad Windsheim: Delp Druck
 • Lenting, K. 2015. Vesnterglas, in E. schrijven en N.M. Prangsma, De Emdaborg te Haren. Een archeologische opgraving. Archeodienst, Zevenaar, 70.
 • Melis, J., 2019. Venster naar het verleden; Onderzoek naar een depositie van glas uit de vijftiende tot de zeventiende eeuw in Oldenzaal. Vormen uit Vuur 240, 24 – 31
 • Melis, J., 2020a. De glasdepositie, Een glazenier in de schaduw van de kerk, in  J. Krijnen en M. van Velzen – Barendsen, De Nieuwstadskerk in Zutphen, 750 jaar bouwgeschiedenis, restauratie, inrichting, Dieren: Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau, 137 – 145.
 • Melis, J., 2020b. Glazeniers gezocht! Het herkennen van een glazenier binnen een archeologische context. Archeologie in Nederland jaargang 4 – 2: 44 – 47.
 • Melis, J., 2020c. Emmers vol vensterglas; het verhaal van de maker. Een multidisciplinair onderzoek naar het ambacht van de glazenier. Jaarboek Historisch Gebruiksglas 2019: 50 – 65.
 • Melis, J., 2022. Waarderend onderzoek vlakglas Plangebied Hof van Solms, Oirschot, Gemeente Oirschot. SOB Research, Heinenoord.
 • Numan, A.M., 1988. Afdelingsnieuws. Werkgroep Haarlem, Westerheem XXXVII-3, 206
 • Obbema, J., 2023. Glas op Kaleboel. Uitgave van de Hitorische Vereniging Texel 147, in prod.
 • Pamela Graves, C., 2013. Mammon, Dagon, hergebruiken en opgraven: de behandeling en verspreiding van monastiek vensterglas tijdens de Reformatie op de Britse eilanden. Jaarboek abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii, 13 39 – 46
 • Philippe, M., 2013. De verspreiding van de Vlaamse glasproductie in de Bourgondische periode. Jaarboek abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii 13, 105 – 111
 • Ritsema van Eck, P.C., 1999. Gebrandschilderde ruitjes uit de Nederlanden, 1480 – 1560, Amsterdam: Waanders Uitgevers.
 • Ruyven-Zeman, Z. van, 2011. Stained Glass in the Netherlands before 1795, Part I: the North. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Ruyven-Zeman, Z. van, 2011. Stained Glass in the Netherlands before 1795, Part II: the South. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Strobl, S., 1990. Glastechnik des Mittelalters, Stuttgart: Gentner Verlag
 • Theophili, 2013. De diversis artibus: seu diversarum artium schedula. Vertaald door J.G. Hawthorne en C. Stanley Smith. New York: Dover Publications.
 • Tolboom, M.A. Glas, in T. Hoogendijk, Wonen, werken en winkelen in de Catharinasteeg (12e-20e eeuw), Archeologische opgraving in het plangebied Leiden – Aalmarkt. ‘s-Hertogenbosch: BAAC, 219 – 240
 • Toussain, R., 2008. Granen en Grutten. Korenmolenaars en grutters in Berkel en Rodenrijs. Zoetermeer: Archeologische Vereniging De Wende.
 • Vries, D.J. de, 1994. Bouwen in de late middeleeuwen – stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht. Utrecht: Matrijs.
 • Westing, H. van, 1993. Bouwmaterialen; voorkomen en verwerking, in J.J. Lenting, H. van Gangelen en H. van Westing, Schans op de Grens. Bourtanger bodemvondsten 1580 – 1850, 55 – 80
 • Wouters, H., 2013. De studie van archeologisch vlakglas. Jaarboek abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii 13, 23 – 30