Deze determinatietool vlakglas is erop gericht om individuele fragmenten vlakglas op een basisniveau te kunnen determineren. Op basis van deze tool kunt u nagaan of het fragment dat u voor u hebt liggen vensterglas of glazeniersafval betreft. Wat betreft het vensterglas worden enkele basale ontwikkelingen besproken op basis waarvan u het glas kunt duiden en dateren. Wat betreft het glasafval zal eveneens een duiding worden gegevens van het type afval en welke informatie u hieruit kunt halen.

  • Is het vlakglas beschilderd?
    Houd er rekening mee dat deze beschildering niet altijd direct waarneembaar is. Soms is de verf geheel verdwenen en dient u het fragment ietwat schuin in het licht te houden om contouren te kunnen herkennen.