Het onderzoek naar de glasdepositie van Oldenzaal zal nog jaren voortduren. Het zijn duizenden fragmenten glas waarvan elk fragment afzonderlijk gefotografeerd, bewerkt en beschreven gaat worden. De fragmenten worden vervolgens per afbeelding gecategoriseerd. Elke afbeelding zal op internet een aparte pagina krijgen; met daarbij een of meerdere foto’s van de afbeelding en informatie over het afgebeelde.

Afbeelding van een man tegenover een figuur met bokkenpoten (wellicht de duivel die zich vermomd heeft)

Er is nog veel onderzoek naar de afbeeldingen nodig. Sommige tafereeltjes zijn redelijk goed leesbaar; zoals een man die tegenover een figuur met bokkenpoten staat (een man die wordt verleid door een duivel). Maar van een groot deel van de afbeeldingen is de betekenis minder voor de hand liggend. Kunsthistorisch onderzoek kan daarom veel informatie opleveren over de afbeeldingen. Juist door de afbeeldingen via het internet beschikbaar te stellen, en de hulp van de bezoeker te vragen; hoop ik de betekenis van de afbeeldingen beetje-bij-beetje te kunnen achterhalen.

Productiesporen

Productiesporen op glasplaten die door middel van de slingermethode zijn vervaardigd: koeienoog (links) en randfragment (rechts).

Naast onderzoek naar de gebrandschilderde afbeeldingen op het glas, doe ik tevens onderzoek naar productiesporen op het glas van de glasmaker en de glazenier. De glasmaker is degene die een glasplaat vervaardigd door middel van de slinger- of cilindermethode. Deze platen worden vervolgens door de glazenier in kleinere kalibers (de afzonderlijke vensters die samen een glas-in-loodraam vormen) gesneden.

Oneffenheden zoals de verdikkingen waar het pontil het glas raakte (koeienogen bij slingerglas), tangindrukken waar het glas werd vastgegrepen (cilinderglas) en randfragmenten worden over het algemeen niet gebruikt in een glas-in-loodraam. Dergelijke fragmenten geven inzicht in de keuzes die de glazenier maakte, en in het ambacht van de glasmaker.

Maar ook de glazeniers hebben hun sporen op het glas achtergelaten, zoals ingekraste cijfers en (merk)tekens. De cijfers betreffen mogelijk een indicatie van de exacte locatie van het kaliber binnen een groter glas-in-lood raam. De (merk)tekens behoeven meer onderzoek.

Lees hier het volledige onderzoeksvoorstel.