Een groot deel van de vondst betreft de sierlijke omlijsting van een centraal paneel, zogenaamde breukglaasjes. Fragmenten van deze centrale panelen worden slechts sporadisch aangetroffen. In de meeste gevallen zal namelijk het hoofdpaneel door het breken van de breukglaasjes zorgvuldig uit het lood zijn verwijderd en elders zijn ingezet.

De vroegste omlijstingen betreffen enkele bandruitjes en acanthusbladeren die dateren vanaf 1380. Latere omlijstingen bevatten meer kleur. Vaak terugkerende patronen zijn grotesken, lijsten die met schaduwwerking zijn opgetekend en/ of zijn versierd met bladeren en sierappels.