Gebrandschilderd kaliber van een wapenschild met huismerk