• Is het een verfstaaltje?
    • Ja (zie onderstaande informatie)
    • Nee

Verfstaaltjes zijn een zeer kenmerkend onderdeel van glazeniersafval. En wel van het afval van een glazenier die niet alleen vensterglas in een raam plaatste maar het vensterglas tevens brandschilderde. Ze worden samen met andersoortig glazeniersafval aangetroffen in een afvalkuil. Er zijn twee typen verfstaaltje.

Type 1 betreft een vingervormig fragment vlakglas met gegruizelde zijdes (knabbeltjes) waarop een kruis is geschilderd in zilvergele en/ of blauwe verf. In Roermond zijn dergelijke verfstaaltjes aangetroffen waarop nog een laagje klei zit. Dit is een restant van het kleipapje dat op het glas werd aangebracht om het glas een gele kleur te geven. Deze klei is vaak voor een klein deel weggeveegd/ weggekrabt om na te gaan of de gele kleur het gewenste resultaat heeft.

Type 2 betreft vingervormige fragmenten vlakglas met diamantgesneden zijdes waarop afwisselend en soms overlappend blauwe en gele banen verf is aangebracht. Type 2 wordt gerelateerd aan een glazenier die gebruikmaakte van een diamantsnijder en dateert vanaf circa de tweede helft van de 17de eeuw.

Mocht u een dergelijk fragment hebben aangetroffen binnen een complex met glazeniersafal, dan zou ik deze vondst graag meenemen in mijn onderzoek. Stuur me een bericht.

Verfstaaltje Type 1
Verfstaaltje Type 2