Fragmenten zonder enige kenmerken kunnen niet nader gedetermineerd worden als zijnde vlakglas. Het kan hier zowel om glasafval als vensterglas gaan. Er zijn echter enkele uitzonderingen die in de determinatietool nog niet nader zijn besproken. Deze uitzonderingen komen namelijk slechts zeer sporadisch voor. Hieronder enkele voorbeelden:

Vlakglas met inkrassing

Een afwijkende en relatief onbekende categorie vlakglas betreft fragmenten met een figurale/ tekstuele inkrassing. In Oldenzaal werden beide aangetroffen. Het figurale fragment betrof een stuk vlakglas dat aan de voor en achterzijde was ingekrast. De afbeelding betreft een vrouw met een kind aan de borst.

De tekstuele inkrassing betreffen enkele fragmenten met slordig gekraste teksten al dan niet op voor en achterzijde. Vanwege de aard van de teksten met een verwijzing naar aantallen ‘ruten’ wordt ervan uitgegaan dat het hier administratie betreft.

Vlakglas met verf (geen beschildering)

In Zevenaar (Markt 57) werd een fragment vlakglas aangetroffen met verf dat gerelateerd kan worden aan huisschilder, Johannes Jansen, die er in 1837 woonde. Het deed waarschijnlijk dienst als palet of fungeerde als proefplaatje voor het mengen van verf. Tot in de 20ste eeuw waren veel schilders eveneens werkzaam als glaszetter. Het gebruik van vensterglas als palet was een logisch gevolg hiervan.