Olak50

Afmetingen*: H: 14,2 x B: 9,2 x D: 1,9

Verfkleur: zilvergeel (2 tinten), rood, grijs

Beschrijving: huwelijksruitje met een verwijzing naar Bijbelteksten die gaan over vreemdgaam

Tekst:
Du salst
nicht begeren dynes
naesten wyf, knecht, mag[et]
ofte ichts wat syn is / exo[dus .20.]
deutri .5. Samuel .xi. rom [.7.]
ende .13.

Olak333

Interpretatie: De vers doet erg denken aan de zin in de bijbel: “Ghy en sult niet begeeren uwes naeste huys, ghy en sult niet begeere uwes naesten wijf, noch sijnen dienstknecht, noch zijne dienstmaecht, noch sijnen osse, noch sijnen esel, noch yet wat uwes naesten is” (uit de Statenvertaling uit 1637).
De tekst verwijst bovendien naar enkele bijbelverzen, namelijk 2 Samuel 11 en Romeinen 13. In het tweede boek van Samuel, hoofdstuk 11 wordt het verhaal verteld van koning David die Batseba, de vrouw van Uria, bezwangerd. Hij zorgt er vervolgens voor dat Uria omkomt in de strijd. David nam Batseba als zijn vrouw. De passage eindigt met: “Naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan”.
Dat het huwelijksruitje bedoelt is ter waarschuwing van vreemdgaan blijkt ook uit Romeinen 13 waar wordt geschreven: “Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is.”

Aantal: 8 (Olak50, 279, 286, 296, 322, 327, 331 en 333)

Typecode: 15

*Bij afmetingen worden alleen de complete afmetingen genoteerd in centimeters. De dikte betreft de gemiddelde dikte in millimeters.