De gebrandschilderde afbeeldingen die werden gevonden in Oldenzaal geven een wonderlijk inkijkje in het wereldbeeld van de 15de- – 17de-eeuwse Oldenzaler. Het zijn tafereeltjes waarvan de achterliggende symboliek beetje bij beetje wordt achterhaald. Er is nog veel onderzoek nodig, waarbij een kunsthistorische insteek zeer interessant kan zijn. Om dit onderzoek te bevorderen worden alle fragmenten glas beetje-bij-beetje gefotografeerd en in een database geplaatst. De grotere fragmenten zijn op internet beschikbaar gesteld. In de volgende categorieën:

Mocht u geïnteresseerd zijn in alle afbeeldingen of in de gegevens die over het glas geregistreerd zijn (bv de afmetingen, kleurgebruik, interpretatie, productiesporen en dergelijke) dan kunt u contact met me opnemen via het contactformulier.