Een groot deel van het gebrandschilderd glas heeft tot wapenglazen behoord. Een wapen bestond uit meerdere elementen:

  • een wapenschild
  • met daarboven een helm
  • met daarboven eventueel een wrong (een opgerolde doek) en eventueel een helmteken.
  • Aan weerszijden van het wapen staan eventueel schildhouders in de vorm van bijvoorbeeld leeuwen of ridders.
  • Het geheel wordt soms omlijst door sierlijk gekrulde dekkleden.

Een wapen bestaat in de meeste gevallen uit meerdere kalibers.

Het grote aandeel aan wapens bij het afgedankte glas is goed te verklaren door de aard van de afbeeldingen. Bij wisselende allianties of betrekkingen kunnen de wapenglazen zijn vervangen voor andere wapens of andersoortige afbeeldingen. Daarnaast was er waarschijnlijk een kleinere vraag naar tweedehands gebrandschilderde wapens dan naar tweedehands gebrandschilderde figuren, dieren en geometrische patronen met een objectievere betekenis.