• Is het een verfstaaltje?
    • Ja (zie onderstaande informatie)
    • Nee

Verfstaaltjes zijn een zeer kenmerkend onderdeel van glazeniersafval. En wel van het afval van een glazenier die niet alleen vensterglas in een raam plaatste maar het vensterglas tevens brandschilderde. Er zijn twee typen verfstaaltje.

Type 1 betreft een vingervormig fragment vlakglas met gegruizelde zijdes waarop een kruis is geschilderd in zilvergele en/ of blauwe verf. In Roermond zijn dergelijke verfstaaltjes aangetroffen waarop nog een dikke laag klei zit. Zilvergeel werd middels dit kleipapje in het glas gebrand. Deze klei is vaak voor een klei deel weggeveegd om na te gaan of de verf goed gepakt heeft.

Type 2 betreft vingervormige fragmenten vlakglas met afwisselend en soms overlappend blauwe en gele verf. Type 2 wordt gerelateerd aan een glazenier die gebruikmaakte van een diamantsnijder en dateert vanaf de tweede helft van de 17de eeuw.

Mocht je een dergelijk fragment hebben aangetroffen dan zou ik deze vondst graag meenemen in mijn onderzoek. Stuur me een bericht.

Verfstaaltje Type 1
Verfstaaltje Type 2